Over no harm

no harm is mijn éénmans bedrijf. Ik val voor een deel samen met no harm. Soms valt er meer van mij samen soms minder. Sinds een jaar of vijf schrijf ik veel. En ik heb de ambitie om boeken te schrijven. Op 21 juni 2017 is mijn eerste boek gepresenteerd. Het is autobiografisch en ik geloof dat je een boek als dit ook een ego document noemt. Het schrijven werkte therapeutisch omdat ik er in schreef wat bij mij naar boven kwam in vijf lange jaren van therapie. In het begin van het boek vertel ik over het seksueel geweld waarvan een jongetje van vijf jaar oud slachtoffer werd. Dat jongetje was ik en in de jaren daarna heb ik deze herinnering steeds dieper weggestopt. Tot die onweerstaanbaar zich een weg naar buiten baande in de jaren na de dood van mijn vader in 2012. In het boek dat ik de titel Mist heb gegeven vertel ik over hoe na die vreselijke gebeurtenis in 1958 de herinnering onder veel lagen verborgen voort is blijven bestaan en op wat voor manier die zich langzaam heeft geopenbaard.

Mijn bedrijf heet no harm.

Deze website heet no harm.

No Harm is niet Harm het is een programma voor Harm. No Harm betekent zo iets als de engelse weergave van het begrip Geweldloosheid. Harm betekent schade. No harm betekent dus geen schade toebrengen en het is een richtlijn die artsen hanteren voor behandeling van hun patient. Baat het niet, dan schaadt het niet oftewel: ik doe alleen wat niet schaadt. Ik stelde dat als mijn opdracht voor m’n bedrijfsactiviteiten: die kunnen van alles omvatten als het maar geen schade veroorzaakt. Niet bij mensen maar ook niet aan andere levende wezens of aan het milieu dat we delen.

Natuurlijk heeft dit motto alles te maken met die diep weggestopte herinnering!